Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK
000
00
00

REGULAMIN

 

Regulamin biegu głównego

Regulamin biegu młodzieżowego

Trasa biegu młodzieżowego

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

RODO

 


REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

11. Cieszyński FORTUNA Bieg

I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:
28 kwietnia 2019 roku godz. 12:00.

III. TRASA:
Pętle (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na dystansie 10 km (atest PZLA).
Obowiązuje limit czasu – 75 min.

IV. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniach 27 – 28.04.2019 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Ustalony został limit 1400 uczestników.

V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja poprzez stronę www.datasport.pl lub www.fortuna.bieguliczny.pl w terminie do 15 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania limitu 1400 nadanych numerów startowych (zgłoszony i opłacony). Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli sponsorów.

VI. NOCLEGI:
Możliwość zamówienia noclegów 27/28.04.2019 r.:
w „Gościńcu Cieszyn” mieszczącym się przy al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (teren stadionu miejskiego), tel. 33/ 852 53 48, e – mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl (50 zł/osobę – pok. 2 os., 70 zł/osobę – pok. 1 os.),
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym mieszczącym się przy ul. Błogockiej 24, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33/ 852 16 29, e – mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl (ok. 30 zł/osobę).

VII. FINANSOWANIE:
Opłata startowa w kwocie 40,00 zł brutto wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 15.04.2019 r. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem platnosci@datasport.pl.
Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.
Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych na adres: biuro@asir.pl

VIII. POMIAR CZASU:
System firmy DATASPORT z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy weryfikacji. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 50 – ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto”. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach startowych 40 min., 50 min., 60 min.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

IX. BIURO ZAWODÓW:
Czynne w sobotę 27.04. od 15:00 – 18:00 i w dniu zawodów w godz. 8:00 – 11:00 w sali sportowej przy stadionie miejskim, al. Jana Łyska 21 w Cieszynie.

X. KLASYFIKACJE:

  • generalna K i M,
  • na lotnej premii,
  • w kategoriach wiekowych:

mężczyźni:                rocznik:               kobiety:

M16 16 – 29 lat         (2003 – 90)         K16 16 – 29 lat
M30 30 – 39 lat         (1989 – 80)         K30 30 – 39 lat
M40 40 – 49 lat         (1979 – 70)         K40 40 – 49 lat
M50 50 – 59 lat         (1969 – 60)         K50 50 –59 lat
M60 60 – 69 lat         (1959 – 50)         K60 60 lat i więcej (1959 i starsze)
M70 70 lat i więcej    (1949 i starsi)

Uwaga:

  • bieg zaliczany jest do Pucharu Euroregionu Beskidy w biegach ulicznych (szczegółowe informacje na www.halfmarathon.zywiec.pl, www.fortuna.bieguliczny.pl, www.biegfiata.pl).

XI. NAGRODY:
Pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 6:
1. 2 000,00 zł i puchar.
2. 1 500,00 zł i puchar.
3. 1 000,00 zł i puchar.
4. 600,00 zł.
5. 400,00 zł.
6. 200,00 zł.

W kategoriach wiekowych rzeczowe za miejsca 1 – 3:
1. ok. 200,00 zł nagroda rzeczowa HI – TEC.
2. ok. 150,00 zł nagroda rzeczowa HI – TEC.
3. ok. 100,00 zł nagroda rzeczowa HI – TEC.

Za rekord trasy w kategorii K i M – 500,00 zł.

Lotna premia w klasyfikacji K i M za miejsca 1 – 3 /nagroda rzeczowa lub finansowa/:
1. ok. 500,00 zł.
2. ok. 300,00 zł.
3. ok. 200,00 zł.

Nagrody specjalne:
1. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy – mieszkańcy Czeskiego Cieszyna i Cieszyna /miejsca I – III/.
2. Najstarszy i najstarsza uczestnicy biegu.

Uwaga: nagrody będą sumowane.

Każdy uczestnik biegu otrzyma koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, imienny dyplom – certyfikat do pobrania na www.datasport.pl, ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie oraz upominki od sponsorów, a zawodnicy, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu. Organizator nie zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających. Zabrania się biegania z wózkami, kijami itp. sprzętem, zwierzętami oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”. Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy przygranicznej.

 Regulamin Lotnej Premii:

1. Lotna premia usytuowana będzie na pierwszej pętli biegu.

2. Nagrodzonych zostanie trzech pierwszych zawodników, osobno w kategorii kobiet i mężczyzn.

3. Nagrody mogą otrzymać tylko zawodnicy, którzy ukończą bieg w ustalonym limicie czasu (75`):

 

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH BIEGÓW:

  2009:    
M Julius Lagat Kenia 31:01
K Elżbieta Jarosz Śląsk Wrocław 36:52
  2010:    
M Vitaly Shafar Ukraina 31:01
K Dorota Ustianowska Częstochowa 34:10
  2011:
   
M Artur Kern Unia Hrubieszów 29:58
K Nadeżda Trilinskaya Rosja 33:44
  2012:    
M Martin Mukule Kenia 29:24
K Deshkevich Anastasiya Białoruś 34:44
  2013:    
M Bogdan Semenowicz Ukraina 30:30
K Tetiana Holovczenko Ukraina 35:59
  2014:    
M Artur Kozłowski Polska 29:34
K Tatyana Holovcenko Ukraina 35:07
  2015:    
M  Abel Kibet ROP Kenia 29:22
K Valentyna KILIARSKA  Ukraina 35:13
  2016:
   
M Abel Kibet ROP Kenia 29:57
K Lilia FISKOVICZ Mołdawia 33:20
  2017:
   
M TOO Silas kiprono Kenia 30:46
K CHEPLETING Betty Kenia 34:15
  2018:    
M MATHEKA Benard muinde Kenia 29:32
K KÁCSER Zita Węgry 33:55
Bieg realizowany w ramach projektu "Sport na hranici/Sport na granicy"
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego
współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
czpl eu euroregion