Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK
000
00
00

REGULAMIN

 

Bieg Młodzieżowy 2018 PL

Oświadczenien rodzica/opiekuna

 

Bieg główny 2018 PL


10. Cieszyński FORTUNA Bieg

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

I. ORGANIZATORZY:

Miasto Cieszyn

Město Český Těšín,

Správa účelových zařízení

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie

Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:

22 kwietnia 2018 r. godz. 12:00.

III. TRASA:

Pętle (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna  na dystansie 10 km (atest PZLA).

Obowiązuje limit czasu - 75 min.

IV. UCZESTNICTWO:

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 22.04.2018 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport, a osoby zgłoszone w kategorii STUDENT ważną legitymację studencką, do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Ustalony został limit 1400 uczestników.

V. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja poprzez stronę www.datasport.pl lub www.fortuna.bieguliczny.pl w terminie do 09 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu 1400 nadanych numerów startowych (zgłoszony i opłacony). Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli sponsorów.

VI. NOCLEGI:

Możliwość zamówienia noclegów 21/22.04.2018 r.

- w „Gościńcu Cieszyn” e-mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl (50 zł/osobę pok. 2 os., 70 zł/osobę pok. 1 os.) (obiekt noclegowy znajduje się na terenie stadionu miejskiego). tel. 33/ 8525348,

- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Błogocka 24, tel. /33/ 8521629,

e-mail:  recepcja@ssm.cieszyn.pl (ok. 30 zł/osobę).

VII. FINANSOWANIE:

Opłata startowa w kwocie 40 zł (brutto) wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 09.04.2018 r. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem platnosci@datasport.pl.

Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.

Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych na adres: biuro@asir.pl

VIII. POMIAR CZASU:

System firmy DATASPORT z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy weryfikacji. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto”. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach startowych 40 min., 50 min., 60 min.

Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

IX. BIURO ZAWODÓW:

Czynne w sobotę 21.04 od 15:00 – 18:00 i w dniu zawodów w godz. 8.00 - 11.00 na sali sportowej przy stadionie miejskim al. Jana Łyska 21 w Cieszynie

X. KLASYFIKACJE:

- generalna K i M,

- na lotnej premii,

- w kategoriach wiekowych:

mężczyźni:                                         rocznik:                               kobiety:

M16 16-29 lat                    (2001-89)                            K16 16-29 lat

M30 30-39 lat                    (1988-79)                            K30 30-39 lat

M40 40-49 lat                    (1978-69)                            K40 40-49 lat

M50 50-59 lat                    (1968-59)                            K50 50-59 lat

M60 60-69 lat                    (1958-49)                            K60 60 lat i więcej             (1958 i starsze)

M70 70 lat i więcej          (1948 i starsi)

Uwaga:

- bieg zaliczany jest do Pucharu Euroregionu Beskidy w biegach ulicznych (szczegółowe informacje na www.halfmarathon.zywiec.pl, www.fortuna.bieguliczny.pl, www.biegfiata.pl)

XI. NAGRODY:

Pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 6:

1. 2000 zł i puchar

2  1500 zł i puchar

3. 1000 zł i puchar

4. 600 zł

5. 400 zł

6. 200 zł


W kategoriach wiekowych rzeczowe za miejsca 1 – 3:

1. ok. 200 zł  nagroda rzeczowa HI-TEC

2. ok. 150 zł nagroda rzeczowa HI-TEC

3. ok. 100 zł nagroda rzeczowa HI-TEC

Za rekord trasy w kategorii K i M – 500 zł

Lotna premia w klasyfikacji K i M za miejsca 1 – 3

1. 500 zł

2. 300 zł

3. 200 zł

Nagrody specjalne:
1. Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Czech i z Polski - 3000 / 500zł


2. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy – mieszkańcy Czeskiego Cieszyna i Cieszyna 

I miejsce 3000 / 500zł

II miejsce 2000 / 300zł

III miejsce 1500 / 200zł


3. Najstarszy i najstarsza uczestnicy biegu.

4. Puchar Dziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kategorii Student i Studentka.

Uwaga: nagrody będą sumowane.

Każdy uczestnik biegu otrzyma koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, imienny dyplom-certyfikat do pobrania na www.datasport.pl, ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie oraz upominki od sponsorów, a zawodnicy, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu. Organizator nie zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających. Zabrania się biegania z wózkami, kijami itp. sprzętem oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”. Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy przygranicznej.


ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH BIEGÓW:2009:

M Julius Lagat Kenia 31:01
K Elżbieta Jarosz Śląsk Wrocław 36:52

2010:

M Vitaly Shafar Ukraina 31:01
K Dorota Ustianowska Częstochowa 34:10

2011:


M Artur Kern Unia Hrubieszów 29:58
K Nadeżda Trilinskaya Rosja 33:44

2012:

M Martin Mukule Kenia 29:24
K Deshkevich Anastasiya Białoruś 34:44

2013:

M Bogdan Semenowicz Ukraina 30:30
K Tetiana Holovczenko Ukraina 35:59

2014:

M Artur Kozłowski Polska 29:34
K Tatyana Holovcenko Ukraina 35:07

2015:

M  Abel Kibet ROP Kenia 29:22
K Valentyna KILIARSKA  Ukraina 35:13

2016:


M
Abel Kibet ROP Kenia 29:57
K
Lilia FISKOVICZ
Mołdawia
33:20
  2017:
   
M TOO Silas kiprono Kenia 30:46
K CHEPLETING Betty Kenia 34:15

  Regulamin Lotnej Premii:

1. Lotna premia usytuowana będzie na pierwszej pętli biegu.

2. Nagrodzonych zostanie trzech pierwszych zawodników, osobno w kategorii koiet i mężczyzn.

3. Nagrody mogą otrzymać tylko zawodnicy, którzy ukończą bieg w ustalonym limicie czasu (75`):

Bieg realizowany w ramach projektu "Sport na hranici/Sport na granicy"
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego
współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
czpl eu euroregion